Yasal uyari

Web sitesinin sahibi, kimlik bilgileri aşağıdaki gibi olan FLAMASATS, S.L.'dir:

Kayıtlı olduğu adres: C/Metalurgia, 38-42, 2nd floor, 08038, Barcelona (Spain)

Vergi kimlik numarası: A-08.116.758

Telefon: 93-2910505

Web Sitesi’ne Erişim:

Buradaki Genel Şartlar, Web Sitesi’ne Erişim ve Kullanımı düzenlemekte olup kullanıcılara FLAMASATS S.L., , ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Web Sitesi’ne erişim ve kullanım, kullanıcının erişim ve kullanıma ilişkin genel şartları tamamen kabul ettiği anlamına gelir.

Kullanıcıların bu şartları kabul etmemeleri durumunda, Web Sitesi’ne ve içeriğine giriş yapmamaları gerekir. Kullanıcılar, Web Sitesi’ni kullanmadan önce, Erişim ve

Kullanıma İlişkin Genel Şartlar’ı dikkatlice okumalıdırlar. FLAMASATS S.L., ’ın, bu şartları, dilediğinde ve önceden bilgilendirme yapmadan değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcıların bu şartları kabul etmemeleri durumunda, Web Sitesi’ne ve içeğine erişimde bulunmamaları gerekir.

Web Sitesinin Kullanım ve İşlevleri:

Kullanıcılar, bu Web Sitesini ve burada yeralan ürün ve hizmetler hakkındaki bilgileri dikkatlice kullanacaklarını ve Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlar gibi yürürlükteki düzenlemeler ve FLAMASATS S.L., tarafından aynı amaçlar için uygulanan diğer şartlara uyacaklarını taahhüt ederler.

Kullanıcılar, Web Sitesi’ne zarar vermeyeceklerini, kullanılamaz duruma ve/veya aşırı yüklemeye neden olmayacaklarını ve de onun normal kullanım ve çalışmasını zora sokan herhangi bir eylem içinde olmayacaklarını taahhüt ederler.

Eğer kullanıcılar, Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlara ya da uygulanabilir olduğu durumda, Web Sitesinde belirtilen başka şartlara uymaz iseler, FLAMASATS S.L., ; bu amaç için gerekli herhangi teknik önleme kullanarak, Web Sitesi’ne erişimini sınırlamak, askıya almak ya da kaldırmak hakkını saklı tutmaktadır.

FLAMASATS S.L., , Web Sitesi’nin düzgünce çalışmaya devam etmesi için elinden geleni yapacaktır. Hatalardan kaçınacak ve gerekli olduğunda onları giderecek ve de Web sitesinin içeriğini gerektiği şekilde güncel tutacaktır.

Buna karşın, FLAMASATS S.L., ; Web Sitesi’ne erişimin varlığını ve sürekliliğini, hataların olmayacağını ve içeriğinin zamanında güncellenmesini garanti etmemektedir.

FLAMASATS S.L., , Web Sitesi içinde gezinmelerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için teknik ve güvenlik içerikli önlemleri alacaktır. Ancak şirket, beklenmeyen yollarla ortaya çıkan bozulma, hata, virüs, casus yazılım ve benzeri zararlı yazılımların yaratabileceği durumlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların kendi cihazlarında, bu tür tehditleri saptamak ve ortadan kaldırmak için uygun bilgisayar ve teknik araçlara sahip olmaları gerekir. Hiçbir durumda, FLAMASATS S.L., ; bu bölümdeki anlam bağlamında, Uygulamaya erişim ve kullanımdan kaynaklanan zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

Sorumluluk:

Kullanıcı, Web Sitesi’ne erişim ve de içinde yer alan bilgi ve mekanizmadan oluşabilecek kullanımdan tek başına sorumlu olacaktır.

FLAMASATS S.L., ; Web Sitesi’nde yer alan bilgilere, özellikle FLAMASATS S.L., dışındaki üçüncü taraflarla ilgili verilere, erişim ya da kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasar ve/veya zardan doluyla sorumlu olmayacaktır. Bu zararlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, bilgisayar sistemlerine giren virüs ya da casus yazılımlar, bilgisayarlara yapılan saldırılar, Web Sitesi’ndeki bilgilerin amaç dışı kullanımı, engellemelerin bilinçli bir şekilde göz ardı edilmesi ya da İnternet bağlantısı sorunları olabilir.

Bunlara ek olarak, FLAMASATS S.L., , kullanıcının Web Sitesi’ne erişiminden ve Web Sitesi’ni kullanımından kaynaklanan hiçbir donanımsal ya da yazılımsal zarardan sorumlu tutulamaz.

FLAMASATS S.L., ’ın, kullanıcının, Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlar’ı ya da Web Sitesi’nde belirtilen diğer şartları ihlal etmesinden zarar görmesi halinde, kullanıcı, bunu karşılayacaktır.

Bağlantı politikası:

a) Web sitesi içindeki bağlantılar

Bu Web Sitesi’ne yönelen bir hyperlinki (ortam ötesi bağı) kendi sitlerinde dahil etmek isteyen üçüncü taraflar (bundan sonra “Bağlantılı Websiteleri” olarak anılacaktır), FLAMASATS S.L., ’tan bu konuda yazılı bir onay almalı ve yürürlükteki mevzuatlara uymalıdırlar. Bağlantılı Websiteleri, hiçbir koşulda, aşağıda belirtilen özellikleri içeren kendilerine ya da üçüncü taraflara ait içerikler barındıramaz: (i) yasadışı, zarar verici, şiddet içerikli, ırkçı, alçaltıcı, ve/veya (ii) FLAMASATS S.L., etkinliklerine uygun olmayan.

Hiçbir koşulda bu bağlantıların olumladığı, tanıttığı ve yönlendirdiği içeriklerden, FLAMASATS S.L., sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen şartların ihlal edildiği durumlarda, FLAMASATS S.L., , derhal Bağlantılı Websitesi’nin iznini iptal ederek bağlantıyı ortadan kaldıracaktır.

b) Diğer websayfalarına bağlantılar

Web Sitesi’nde, kullanıcının başka web sitelerine (bundan sonra “Bağlantılı Websiteleri” olarak anılacaktır) gitmesine olanak sağlayan hyperlinkler yer alabilir. Bağlantılı Websitelerine yönelen her hyperlink, kullanıcıyı o websitesinin anasayfasına götürecektir.

Hiçbir koşulda, Bağlantılı Websiteleri; FLAMASATS S.L., ’ın Bağlantılı Web siteleri tarafından sağlanan göstergeleri, içerikleri, ürün ve/veya hizmetleri tavsiye ettiğini, teşvik ettiğini, onlarla özdeş olduğunu ima eden şekilde davranamaz. Buna uygun olarak, Bağlantılı Websitelerinin içerik ve diğer durumlarından FLAMASATS S.L., sorumlu olmayacaktır ve kullanıcı her erişiminde her zaman bunları inceler ve kabul ederken tek başına sorumlu olacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet:

FLAMASATS Grubu, ve onun lisansının sahipleri; tasarım, veritabanı ve kullanılan bilgisayar programları (kaynak kodları dahil) ve de Web Sitesi içeriklerinin (metin, grafik, resim, video, ses kaydı, renk kombinasyonları) yegane sahibidir.

Kullanıcının Web Sitesi’ne erişimi ve kullanımıyla, bu fikri ve sınai haklar ve içerikleri el değiştirmez.

Web Sitesi’nin, içeriğinin ve/veya FLAMASATS Grubu, ’ın ayırtedici işaretlerinin önceden yetkilendirme olmaksızın çoğaltımı, dönüştürülmesi, dağıtımı ya da kullanımı, kamuya açık iletişimi, içeriğinin çıkarılması ve/veya başka şekilde yayınlanması, Fikri ve Sınai Haklar’a ilişkin mevcut yasal düzenlemelerle yasaklanmıştır.

FLAMASATS Grubu, ’a ait içeriğin yetkisiz kullanımı ve fikri ve sınai haklara zarar verilmesi, ilgili yasal işlemlerin ve sorumlulukların uygulamaya konulmasıyla sonuçlanacaktır.

Gizlilik ve veri güvenliği:

Yürülükteki mevzuatın öngördüğü gerekliliklere uygun olarak, kullanıcıların FLAMASATS S.L., ’a sağladığı kişisel verileri, Gizlillik Politikası’na göre yönetilmektedir.

Kullanıcıların kişisel verileri tamamen gizli olup FLAMASATS S.L., ; bu bilgileri korumak ve muhafaza etmekten tamamen sorumludur.

Geçersizlik:

Eğer, Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlar’dan herhangi biri tamamen ya da kısmen geçersiz ya da yürürlükten kaldırılmış ilan edilirse, bu aynı zamanda onun geçerli ya da yürürlükte halini durumunu ya da kısmını da etkileyecektir. Diğer şartlar uygulamada kalmaya devam edecek olup sadece geçersiz olan çıkarılacaktır. Bu nedenle, geçersiz ya da yürürlükten kaldırılmış şartlar için Erişim ve Kullanımı İlişkin Genel Şartlar geçerli olmayacaktır. Geri kalan kısımlar ya da şartlar ise, Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlar’da etkilenen kısımlar yada şartlar temel ve kapsamlı olmadıkça, yukarıda sözü edilen durumdan etkilenmemiş olacak, iptal edilmiş, geçersiz, zarar görmüş ya da etkilenmiş olmayacaktır.

Yürürlükteki mevzuat:

Erişim ve Kullanıma İlişkin Genel Şartlar, İspanyol Kanunlarına göre yönetilecektir.