Gizlilik Politikası

Yürürlükteki veri koruma mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Metalurgia Street, 38,42, 2nd floor, 08038, Barcelona, Spain (Barselona, İspanya) adresinde merkezi bulunan FLAMASATS, S.L. (limited şirketi), sizin sağlamış olduğunuz ya da FLAMASATS’ın, lopd@flamagas.com adresindeki internet sitesinde üzerinde gezintiniz sırasında elde ettiği verileri; bilgi taleplerinizin yönetimi ve/veya uygun olan durumlarda, elektronik ticari iletişim gönderimi amacıyla FLAMASATS’ın sorumluluğunda olan bir dosya içinde tutacağını bildirmektedir.

Ticari bilgilendirmeyi kabul etme durumu, geriye dönük etkisi olmaksızın, istendiği zaman vazgeçilebilir. Bu bilgilendirmeyi almaktan vazgeçtiyseniz lütfen lopd@flamagas.com e-posta göndererek belirtiniz. Kişisel bilgileriniz üçüncü taraflara iletilmez ve aktarılmaz, ancak yukarıda belirtilen amaçlar için FLAMASATS Group dahilindeki diğer taraflara aktarılabilir. 

Kişisel verilerin üçüncü taraflara iletilmesi ya da aktarılması durumunda, yürürlükteki mevzuatta yeralan gereklilikler doğrultusunda öncelikle kullanıcının onayı, FLAMGAS tarafından alınmalıdır ve kullanıcı verdiği bu onaydan herhangi bir zamanda vazgeçebilir.

Kullanıcılar, FLAMASATS’ın dosyalarında yer alan verilerin güncel ve hatasız olması için, güncel kişisel verilerini ve bu verilerdeki değişiklikleri FLAMASATS’a bildirmelidir. Herhangi bir durumda, sağlanan verilerin doğruluğundan kullanıcıların kendileri sorumludur. FLAMASATS, kanunen uygun düşen herhangi bir işlemi dışarıda bırakmamak koşuluyla, yanlış ya da hata bilgi beyanında bulunan kullanıcıları üyelikten çıkarma hakkına saklı tutmaktadır.

FLAMASATS, kullanıcıların kişisel verilerini güvenceye almak, verilerin kaybolmasını ya da verilere izinsiz erişimi engelleyebilmek amacıyla teknik ve organizasyonel önlemleri almış olup teknolojik durum ve saklanan verilerin nitelikleri göz önüne alındığında kullanıcılar açısından önemi yüksek olan bu verilerin güvenliğini, insan eyleminden ya da fiziksel ve doğal ortamdan kaynaklanacak tehditlere karşı sağlamıştır. Bu önlemler, yukarıda sözü edilen yürürlükteki mevzuat kapsamında alınmıştır.

Kullanıcılar, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca, FLAMASATS’ın elindeki verilerine ulaşma, düzeltme, iptal etme ya da itiraz etme haklarını diledikleri zaman kullanabilmelidirler. Benzer şekilde, FLAMASATS, kolaylık sağlamak ve mevcut mevzuatın belirli gereklerini karşılamaya halel getirmeksizin, kullanıcılardan, lopd@flamagas.com adresine e-posta ile ulaşarak yukarıda belirtilen hakların kullanımını talep etme olanağı sa